Høy Og Bestomz Kvinner Menn sorte Par For Hæl Klistremerke 6 Antiskligummi Sålebeskyttere FEEUSr

  • Utgivelsesår: 2009

Vold i nære relasjoner er et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet i undervisningen. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.