Chaussmoi Sko 5 Cm Bi Kvinne Skarp Rød 10 Materialet Hæl qqfrdBwEn akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner


Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr
Høyne Sko Kvinner Brun Motorsykkel Høy Luckybb Støvler Lår Dusker Plattformer

Om boken

Bokens ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold.

Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise.

Kvinner Motorsykkel Sko Lår Brun Plattformer Dusker Støvler Luckybb Høy Høyne
Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.

Hogan Støvler Menns Hogan Svart Menns Bnw6qRdR

Mottakelse

Boken har vært godt mottatt. Den er plassert på pensum på flere høyere læresteder og har solgt bra. Allerede etter ett år (august 2011) kom den ut i nytt opplag.

Anmelderen i fagtidsskriftet Internasjonal politikk konkluderte med at:

"Kalnes, Austvik og Røhr kan gjere livet enklare for norske studentar som møter IR for fyrste gong. .....

Aller nyttigst vil kanskje boka være for studentar som har haldt på litt lenger og lurer på kva tekstar dei bør lese for å få ei god bacheloroppgåve....

Høy Plattformer Kvinner Luckybb Dusker Lår Høyne Støvler Motorsykkel Brun Sko
Då er En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner ein bra plass å byrje leitinga."
Plattformer Brun Høy Motorsykkel Dusker Sko Lår Kvinner Luckybb Høyne Støvler

Noen studentkommentarer:

.... en bok jeg vil anbefale til alle som studerer samfunnvitenskap. Jeg har brukt den boken i flere fag, både på HIL- og videre studier på andre institusjoner. Det er en bok som dekker et stort spekter innen IR, på norsk, noe som man ikke finner så forenklet og lett å lese. Kudos Kalnes :)
Plattformer Dusker Støvler Motorsykkel Luckybb Kvinner Brun Høyne Sko Høy Lår

... Var veldig godt å ha den «lille»  innføringen i faget på norsk!

... Kalnesboka er  mer  oversiktlig,  lettlest  og  jeg  likte  den veldig godt...

Om nettstedet

Nettstedet Internasjonalerelasjoner.net er en støtteressurs for fagboken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner-

Det gir eksempler, veiledning til utfyllende litteratur, lister over nøkkelord med forklaring, ved siden av å supplere med materiale som det ikke ble plass til innen bokens rammer.

Materialet for enkelkapitlene i boken finner du lenker til i venstremargen eller du kan gå rett til en detaljert innholdsfortegnelse med lenker som følger bokens inndeling. Du kan også bruke søkeboksen oppe i høyre hjørne.

Sidene blir fortløpende oppdatert etter hvert som nye hendelser oppstår eller nytt materiale publiseres.

Størrelse Mizuno Sko 5 Oss 9 Runnign To Gnist wSIHBSq


Krydder Ftw Joggesko kjører Sølv Metallic Voksen Allround 3 Gelb Unisex S13 Hvit Adidas Rød Gul Performance Techstar xwSqY1ZP
top Ital Silber Kvinners Lav utforming qSSYvtx
Brun Høy Lår Plattformer Kvinner Dusker Motorsykkel Høyne Luckybb Sko Støvler