Qcfusq 7cm Vaneel Domstol Grønne on Kjegle Hæl Slip Åpne Tå Kvinner Sko fqq5wZO

  • Utgivelsesår: 2009

Vold i nære relasjoner er et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet i undervisningen. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.